ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา จันทร์เป็ง (อุ๋มอิ๋ม)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
ที่อยู่ : 138 หมู่ 7 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์มือถือ : 0907592769
อีเมล์ : aumaim007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม