ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติศักดิ์ ขัติยะ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,16:07   อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัฐชา อินต๊ะมูล
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,16:06   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิโรรัตน์ เวียนรอบ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,16:05   อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกมลภพ ยะจิตร
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,16:04   อ่าน 132 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกีรติ กำเนิดสูง
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,16:03   อ่าน 125 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพล อินตา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,16:02   อ่าน 138 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภานุรุจ ชะนะบุญ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,16:01   อ่าน 135 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกุลธิดา สีเมือง
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,16:00   อ่าน 136 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิกร เก่งกล้า
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,15:58   อ่าน 136 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิดารัตน์ อาริยะ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,15:47   อ่าน 137 ครั้ง