ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ” จากคุรุสภา ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ใจวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,11:34  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล “แม่พิมพ์ตัวอย่าง” คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ใจวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,11:34  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภา ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ใจวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,11:31  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติรางวัล "ครูของแผ่นดิน" 24 มกราคม 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเอนก กาวิน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,10:57  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" 16 มกราคม 2558
ชื่ออาจารย์ : นายเอนก กาวิน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,10:56  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2546
ชื่ออาจารย์ : นายเอนก กาวิน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,10:47  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา อำเภอพญาเม็งราย ปีการศึกษา 2545
ชื่ออาจารย์ : นายเอนก กาวิน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6 (คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,10:40  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แม่พิมพ์ตัวอย่าง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ปี 2557 สพป.เชียงราย เขต 4
ชื่ออาจารย์ : นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2560,08:32  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี 2554 คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2560,08:29  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาบริหารสถานศึกษา ปี 2549 สพท.เชียงราย เขต 4
ชื่ออาจารย์ : นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2560,08:28  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..