ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ใจวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0810240545
อีเมล์ : nit_262129@hotmail.com
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,11:31  อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภา ประจำปี 2554
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,11:31   อ่าน 34 ครั้ง